Добрата канализация е важна за всички населени места, както и за електричество, газ, вода и други комуникации. Сривове, аварии и други неизправности в системата спират нормалния процес на града и има сериозни последици.

Аварийната канализация в града е необходим елемент не само за мегаполисите, но и за малките административни пунктове. Тяхната изправност зависи от комуникационната система зависи от координацията на работата, професионализма и оперативността на аварийното оборудване за почистване на канализацията.

Бурята канализация е един от най-важните елементи за подобряването на местната територия. Без тази дренажна система площадката ще бъде постоянно наводнена, а пешеходната зона няма да изсъхне от локви. Следователно бурята трябва да бъде монтирана в близост до частни къщи и различни сгради.

Бурята канализация се състои от покривни и повърхностни елементи. Това са капаци, тръби, входове за дъждовна вода. Системата може да функционира напълно само при липса на запушвания, следователно почистването на дъждовни канализации трябва да се извършва редовно.

Препоръчва се такава процедура да се провежда поне веднъж годишно. По-добре е да направите това в началото на пролетта (след като се разтопи снега) или през есента (преди валежите да започнат да падат).

Най-често капаците и тръбите са запушени с клонки, листа и друг боклук. Понякога се появяват отлагания от сняг и други валежи. Ако не следите чистотата на системата, тя просто ще престане да изпълнява функциите си. Най-добре е да поверите тази отговорна работа на професионалисти. Благодарение на техния опит и използването на модерно оборудване, почистването на канализацията няма да отнеме много време.

Фирмата „Канал Груп“ е специализирана в този вид работа. Ние добре разбираме всички тънкости на самата система и почистването на тръбите. Ако искате да предотвратите запушване от дъждовна вода или спешно да извадите вече образуваната тапа, не се колебайте и проблемът ще бъде бързо решен.

Методи за почистване на бурята канализация

Хидродинамична – извършва се под високо налягане на водата, която се доставя от специално оборудване.

Механичен метод – просто отстраняване на замърсявания и пробиване на задръствания.

Термична – обработка на задръстванията с пара и гореща вода.

Химическа – използването на химикали за отстраняване на особено устойчиви специфични замърсители.

Тъй като мазнините или химическите елементи рядко навлизат в дъждовната канализация, хидродинамичният или механичният метод най-често се използва за нейното почистване.

Нашата ферма разполага с цялото необходимо оборудване за подобна работа. Наличието на собствен автопарк от съвременни специализирани машини и висококвалифицирани служители опростяват задачата няколко пъти. Благодарение на това почистването се извършва бързо и ефективно във всеки, дори студен сезон.

Ние предоставяме гаранции за всички видове работа. Обади ми се!