kanalizaciaОтпадните води винаги съдържат определено количество мазни елементи. Понякога количеството мазнини достига критична стойност, което води до пълно запушване на тръбопровода. В допълнение, киселините в състава на мазнини имат пагубно влияние върху металната повърхност на тръбите.

За решаване на такива проблеми се използват капани за мазнини за канализация.

Устройство и принцип на работа

Основната функция на уловителите на мазнини, както подсказва и името им, е да филтрират канализацията от различни мазнини, масла и твърди отлагания, които имат разрушителен ефект върху тръбопровода и имат отрицателно въздействие върху околната среда.

Устройството включва следните елементи:

  • Основно отделение, предназначено за събиране на масла и мазнини;
  • Изпускателна тръба, свързана към канализационната система;
  • Всмукателен колектор;

Плътният капак, който не позволява миризмата на канализацията да надхвърли границите на устройството.

Всички части са затворени в еднократно запечатан калъф с капак. Капакът е сменяем, което позволява да се поддържа устройството и, ако е необходимо, да се почиства ръчно. В корпуса има две разклонителни тръби, които ви позволяват да го свържете към общата канализационна система.

Как работи капана за мазнини

Принципът на работа на маслоуловителя е доста прост. Вътрешното пространство на масления уловител е разделен на няколко взаимосвързващи се отделения, всяко от които е проектирано за почистване на канализацията от различни запушвания.

Последното отделение е разположено близо до изпускателния накрайник и през него изчистената канализация се влива в тръбопровода.

Функционирането на масления уловител се дължи на гравитационните сили. Частиците от мазнини и масло остават в горната част на устройството, тъй като тяхното специфично тегло е порядък по-малък от този на водата. Остатъците, останали върху филтъра, впоследствие се транспортират до утаител, от който те могат да бъдат отстранени ръчно с подходящо оборудване. За да се опрости процеса и да се намали честотата на почистване, в масления улов се добавят ензими, разтварящи мазнини.

Предимства на маслени капани за канализация

Има много модели маслени капани, които могат да се използват в различни области. Например, сложни и мощни уловители на мазнини за канализационни системи се използват активно в големи предприятия, където има значително количество отпадни води, наситени с твърди, мазнини и маслени частици.

Съществуват редица санитарни стандарти, предвиждащи монтирането на капани за мазнини. Така при производството на месо и млечни продукти и в заведения за обществено хранене канализационните мазнини са задължителен елемент. Индустриалните капани са монтирани на изхода на канализационната система, която осигурява първично пречистване на отпадните води.

Основната цел на разглежданите устройства е първичното пречистване на отпадъчните води от мастни и мазни замърсители, което е целта на принципа на капана за мазнини. В резултат на това канализационната линия ще получи бистра течност, която може да бъде транспортирана допълнително. При липса на капана канализационната система може да се запуши и да се провали. Освен това капаните за мазнини задържат вредни примеси, като по този начин предпазват околната среда от тяхното въздействие.

Следва продължение